Detoxamin Basic Capsule

39.00 KM

Prirodni zeolit, klinoptilolit, spada u grupu primarnih antioksidanata. Kao takav smanjuje novo formiranje štetnih
slobodnih radikala u digestivnom traktu do 50%. On umanjuje katalitičko formiranje radikala pomoću jona prelaznih
metala i to kako u čistim lipidnim emulzijama tako i u kompleksnijim sistemima.

Tretman prirodnim zeolitom, klinoptilolitom, sproveden sa pacijentima obolelim od malignih obolenja pokazao je
jasno poboljšanje ukupnog antioksidativnog statusa kod svih pacijenta. Detoxamin, prirodni zeolit u kapsulama, ili u
prahu, bitno poboljšava uspehe svih vrsta terapija na takvim bolesnicima, ili u najmanju ruku ostvaruje bitno subjektivno
olakšanje (u smislu poboljšanja opšteg stanja). Bitno smanjuje nivo slobodnih radikala što je uvek u korelaciji
sa tim da se pacijent dobro oseća.


Category